fbpx
Je Cesta metoda, která spadla z nebes?

Tato terapie vznikla v roce 1992 na základě přímé zkušenosti Brandon Bays, která tehdy působila už 15 let jako terapeutka, přednášela o přírodní medicíně a vedla v Americe vlastní semináře. Přesto onemocněla rakovinou, kterou vnímala jako nemoc s hlubší emocionální příčinou. Na základě vlastních zkušeností doplnila existující psychologické přístupy a zpracovala je do procesů, které v knize Cesta nazývá jako „fyzická a emocionální cesta“.

O této terapii vznikly v Česku hned dvě vysokoškolské práce na téma:

Často se setkávám s dotazem „V čem tato terapie spočívá?“ – a o tom je následující článek.

#

Cesta je terapie zaměřená na emoce a vychází z přístupů zaměřených na klienta, focusing, gestalt terapii a strategickou terapii. Pracuje s buněčnou vzpomínkou, což znamená, že naše emocionální prožívání na fyzické úrovni ovlivňuje chemizmus a zdravotní stav jednotlivých buněk, orgánů a tkání.


TERAPIE ZAMĚŘENÁ NA EMOCE
Tato terapie klade stejně jako terapie Cesta důraz na emocionální schémata, především na uvědomování si jejich prožitku. Emocionální schémata fungují automaticky (nevědomě) a produkují významy (naše tendence nějak reagovat).

Rámec terapie Cesta je také zaměřen na proces, který má několik fází:

  • Vytvoření aliance s klientem skrze věnování pozornosti, empatie a potvrzení pocitů.
  • Vyvolání emocí a jejich prozkoumání – klient se setkává s oživeným bolestivým zážitkem.
  • Restrukturalizace emocí, kdy dochází k prozkoumání a zpřístupnění dané vzpomínky a facilitace změny maladaptivních přesvědčení.
  • Podpora mobilizace vnitřních zdrojů a vlastních schopností.
  • Tvorba nového významu, osobního příběhu a metafor, které zprostředkovávají nové významy staré události

FOCUSING
Tento přístup se dá definovat jako „duševní kinestetická schopnost vyvolávat hluboce ukrytou moudrost“…, kdy je cílem „…odblokování tvořivého procesu a definování problémů“. Apel je dáván na to, aby klient neanalyzoval své pocity, ani si je nedomýšlel, ale naučil se naslouchat svému tělu, protože jen tehdy lze dospět k tělesně prožívanému posunu.


GESTALT TERAPIE
Cesta v sobě obsahuje prvky i této terapie, která klade důraz na uvědomování a kontakt a zvědomování zážitku „tady a teď“. Úlohou terapeuta je „rozšiřovat a prohlubovat uvědomování pocitů, myšlenek tělesných i smyslových vjemů, způsobů chování, názorů i vzpomínek“. To vede k silnému zážitku toho, že je člověk v kontaktu sám se sebou, vlastní existencí a tím, co je. Uvědomuje si, co a jak dělá a zároveň vnímá možnosti si svobodně zvolit dělat to jinak.

#

Tak snad vám teď Cesta přijde míň „ezo“.

Brzy napíšu o tom, v čem spočívá terapeutický proces této terapie.

Zdroj citací: OROS T. Terapia Cesta a jej využitie v prevencii drogových závislostí. [on-line].
1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2013. [cit. 2019-02-15]. Dostupný na: http://bit.ly/2S4b1iM

CHCI ZJISTIT VÍC O PRŮBĚHU TERAPIE CESTA

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Phone: +420 737 262 409
Ochrana osobních údajů: http://bit.ly/2CC0mpR
IČO: 3010244